وبلاگ ریاضی مدرسه راهنمایی شهید فیاض بخش

رتبه بندی دانش آموزان ومطالب آموزشی ریاضی

رتبه بندی آذر ودی ماه

رتبه بندی آذر ودی ماه آماده شده است....برای مشاهده به پست زیر مراجعه کنید...ضمنا رتبه بندی دیماه با نمرات برگه انجام شده است ونمره ی کارنامه نمی باشد..

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 10:32  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

هزار عدد اول


هزارمین عدد اول عدد7919 است. این هم لیستی از اعداد اول تا هزارمین آنها:

 2        3         5        7       11        13       17        19        23       29

31      37      41      43       47       53        59        61         67     71

73       79      83      89        97       101      103     107        109    113

127     131    137     139      149     151     157       163        167    173

179     181    191     193      197     199    211      223        227    229

233     239    241    251      257      263     269      271       277    281

283     293    307    311      313     317     331      337       347    349

353     359    367     373      379     383    389      397       401    409

419     421    431     433      439     443    449      457       461    463

467     479    487    491      499     503     509      521       523    541

547     557    563     569     571     577     587      593       599    601

607     613    617     619     631     641     643      647       653    659

661     673    677     683     691     701     709      719       727    733

739     743    751     757     761     769     773      787       797    809

811     821    823     827     829     839     853      857       859    863

877     881     883    887     907     911     919      929       937    941

947    953      967    971     977     983     991      997     1009   1013

1019   1021   1031   1033   1039   1049   1051   1061   1063   1069

1087   1091   1093   1097   1103   1109   1117   1123   1129   1151

1153   1163   1171   1181   1187   1193   1201   1213   1217   1223

1229   1231   1237   1249   1259   1277   1279   1283   1289   1291

1297   1301   1303   1307   1319   1321   1327   1361   1367   1373

1381   1399   1409   1423   1427   1429   1433   1439   1447   1451

1453   1459   1471   1481   1483   1487   1489   1493   1499   1511

1523   1531   1543   1549   1553   1559   1567   1571   1579   1583

1597   1601   1607   1609   1613   1619   1621   1627   1637   1657

1663   1667   1669   1693   1697   1699   1709   1721   1723   1733

1741   1747   1753   1759   1777   1783   1787   1789   1801   1811

1823   1831   1847   1861   1867   1871   1873   1877   1879   1889

1901   1907   1913   1931   1933   1949   1951   1973   1979   1987

1993   1997   1999   2003   2011   2017   2027   2029   2039   2053

2063   2069   2081   2083   2087   2089   2099   2111   2113   2129

2131   2137   2141   2143   2153   2161   2179   2203   2207   2213

2221   2237   2239   2243   2251   2267   2269   2273   2281   2287

2293   2297   2309   2311   2333   2339   2341   2347   2351   2357

2371   2377   2381   2383   2389   2393   2399   2411   2417   2423

2437   2441   2447   2459   2467   2473   2477   2503   2521   2531

2539   2543   2549   2551   2557   2579   2591   2593   2609   2617

2621   2633   2647   2657   2659   2663   2671   2677   2683   2687

2689   2693   2699   2707   2711   2713   2719   2729   2731   2741

2749   2753   2767   2777   2789   2791   2797   2801   2803   2819

2833   2837   2843   2851   2857   2861   2879   2887   2897   2903

2909   2917   2927   2939   2953   2957   2963   2969   2971   2999

3001   3011   3019   3023   3037   3041   3049   3061   3067   3079

3083   3089   3109   3119   3121   3137   3163   3167   3169   3181

3187   3191   3203   3209   3217   3221   3229   3251   3253   3257

3259   3271   3299   3301   3307   3313   3319   3323   3329   3331

3343   3347   3359   3361   3371   3373   3389   3391   3407   3413

3433   3449   3457   3461   3463   3467   3469   3491   3499   3511

3517   3527   3529   3533   3539   3541   3547   3557   3559   3571

3581   3583   3593   3607   3613   3617   3623   3631   3637   3643

3659   3671   3673   3677   3691   3697   3701   3709   3719   3727

3733   3739   3761   3767   3769   3779   3793   3797   3803   3821

3823   3833   3847   3851   3853   3863   3877   3881   3889   3907

3911   3917   3919   3923   3929   3931   3943   3947   3967   3989

4001   4003   4007   4013   4019   4021   4027   4049   4051   4057

4073   4079   4091   4093   4099   4111   4127   4129   4133   4139

4153   4157   4159   4177   4201   4211   4217   4219   4229   4231

4241   4243   4253   4259   4261   4271   4273   4283   4289   4297

4327   4337   4339   4349   4357   4363   4373   4391   4397   4409

4421   4423   4441   4447   4451   4457   4463   4481   4483   4493

4507   4513   4517   4519   4523   4547   4549   4561   4567   4583

4591   4597   4603   4621   4637   4639   4643   4649   4651   4657

4663   4673   4679   4691   4703   4721   4723   4729   4733   4751

4759   4783   4787   4789   4793   4799   4801   4813   4817   4831

4861   4871   4877   4889   4903   4909   4919   4931   4933   4937

4943   4951   4957   4967   4969   4973   4987   4993   4999   5003

5009   5011   5021   5023   5039   5051   5059   5077   5081   5087

5099   5101   5107   5113   5119   5147   5153   5167   5171   5179

5189   5197   5209   5227   5231   5233   5237   5261   5273   5279

5281   5297   5303   5309   5323   5333   5347   5351   5381   5387

5393   5399   5407   5413   5417   5419   5431   5437   5441   5443

5449   5471   5477   5479   5483   5501   5503   5507   5519   5521

5527   5531   5557   5563   5569   5573   5581   5591   5623   5639

5641   5647   5651   5653   5657   5659   5669   5683   5689   5693

5701   5711   5717   5737   5741   5743   5749   5779   5783   5791

5801   5807   5813   5821   5827   5839   5843   5849   5851   5857

5861   5867   5869   5879   5881   5897   5903   5923   5927   5939

5953   5981   5987   6007   6011   6029   6037   6043   6047   6053

6067   6073   6079   6089   6091   6101   6113   6121   6131   6133

6143   6151   6163   6173   6197   6199   6203   6211   6217   6221

6229   6247   6257   6263   6269   6271   6277   6287   6299   6301

6311   6317   6323   6329   6337   6343   6353   6359   6361   6367

6373   6379   6389   6397   6421   6427   6449   6451   6469   6473

6481   6491   6521   6529   6547   6551   6553   6563   6569   6571

6577   6581   6599   6607   6619   6637   6653   6659   6661   6673

6679   6689   6691   6701   6703   6709   6719   6733   6737   6761

6763   6779   6781   6791   6793   6803   6823   6827   6829   6833

6841   6857   6863   6869   6871   6883   6899   6907   6911   6917

6947   6949   6959   6961   6967   6971   6977   6983   6991   6997

7001   7013   7019   7027   7039   7043   7057   7069   7079   7103

7109   7121   7127   7129   7151   7159   7177   7187   7193   7207

7211   7213   7219   7229   7237   7243   7247   7253   7283   7297

7307   7309   7321   7331   7333   7349   7351   7369   7393   7411

7417   7433   7451   7457   7459   7477   7481   7487   7489   7499

7507   7517   7523   7529   7537   7541   7547   7549   7559   7561

7573   7577   7583   7589   7591   7603   7607   7621   7639   7643

7649   7669   7673   7681   7687   7691   7699   7703   7717   7723

7727   7741   7753   7757   7759   7789   7793   7817   7823   7829

7841   7853   7867   7873   7877   7879   7883   7901   7907   7919

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی 1391ساعت 20:51  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

الگوریتم غربال (روش اراتستن)

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت 19:19  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

رتبه بندی دانش آموزان پایه سوم(تا آخر دی)

برای دیدن رتبه بندی دانش آموزان(نت پایان دی ماه) هر کلاس روی کلاس مورد نظر کلیک کنید.

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 13:21  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

رتبه بندی دانش آموزان پایه سوم آبان ماه

باسلام خدمت دانش آموزان پایه سوم.....رتبه بندی آبان
 ماه روی وبلاگ قرار گرفته است...به پست زیر برویدیا

اینجا کلیک کنید......

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان 1391ساعت 20:19  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

پاسخ سوالات امتحان آبان ماه

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آبان 1391ساعت 19:5  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

پاسخ سوالات امتحان آبان ماه

جدید

سوالات وپاسخ سوالات  امتحان امروز تا


ساعت 19 دقیقه روی وبلاگ


قرار می گیرد

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آبان 1391ساعت 18:27  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

آموزش ریاضی پایه سوم از طریق سایت مدرسه(مهم)

قسمت آموزش ریاضی پایه سوم راهنمایی از طریق سایت مدرسه راهنمایی شهید فیاض بخش  با مساعدت وهمکاری جناب آقای مصدقی(پدر دانش آموز محمد نوید مصدقی کلاس 3/5)فعال گردیده است .که بدین وسیله از ایشان تشکر وقدردانی می گردد...دانش آموزان عزیز برای دیدن این مطالب از اینجا وارد شوند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان 1391ساعت 15:4  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

زمان برگزاری امتحان آبان ماه پایه شوم راهنمایی مدرسه راهنمایی شهید فیاض بخش

با توجه به صحبتهایی قبلی که با دانش آموزان گذاشته شده بود قرار بود 20 تا 30 آبان این امتحان برگزار شود..اما بدلیل اینکه امتحان کلاسی وامتحانی که در چارچوب تقویم اجرایی مدرسه آمده است به صورت  واحد برگزار شود تاریخ این امتحان به 14 آبان ماه تغییر می یابد.دانش آموزان دقت لازم را در این مورد مهم داشته باشند.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 14:54  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

ارتباط با ما

دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی می توانیدباایمیل های زیر نظرات خود را بیان فرمایند..

jvdyari@gmail.comویا

jvdyari83@yahoo.com

+ نوشته شده در  جمعه هفتم مهر 1391ساعت 23:2  توسط ابوالفضل یارمحمدی  | 

سر آغاز

به نام هستی بخش

از این وبلاگ برای رتبه بندی وآموزش ریاضی برای دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید فیاض بخش استفاده خواهد شد.امید است  با این کار  انگیزه ی دانش آموزان برای پیشرفت افزایش یابد.


+ نوشته شده در  جمعه هفتم مهر 1391ساعت 22:57  توسط ابوالفضل یارمحمدی  |